Arşiv

Ocak 2019

Browsing

Yetenek ve ÇocukYetenek kavramını düşünürken, öncelikle basit bir mantık düzleminden yola çıkmalıyız. Kurguladığımız mantık düzlemi, bir çocuğun dünyasını keşfetmeye çalışan , aslında basit, günlük, sıradan olay ve durumların bizim için ve ( öncelik)”çocuk için” ne anlama geldiğini çözmeye gayret eden bir bakış açısıdır. Yeni doğmuş bir bebeği, bu mantık düzleminde…

YETENEK KESFEDİCİLİK VE DİL İLİSKİSİ Eğitimde Yetenek Keşfedici Yaklaşım Modeli  GEREKLİLİĞİ/İletişim İlişkisi Ailede ve eğitim ortamlarında,yetenekleri erken keşfedilmiş, geliştirilmiş ve ürüne dönüştürülmesi için doğru ortamlar sağlanarak desteklenmiş bir çocuk ; kendini ifade etmede uygun bir iletişim biçimine de ihtiyaç duyacaktır. Kendi yeteneklerinin farkında olan bir çocuk  için , kendini ifade…

ÖĞRETMEN VE YETENEK Bireylerin yeteneklerini keşfetmede ve geliştirmede ortaya konulan tutum ve davranışlar bireyin, henüz oluşmakta olan kendini tanıma, kendini keşfetme, kendini ifade etme çabasına destek olur nitelikte sentezlenmelidir. Anne baba olmanın yanında özellikle öğretmenlik mesleği, çocuklarla geçirilen zamanların çokluğu sebebiyle onları analiz edebilme gibi çok da hoş…

Özel Yetenekli Çocuklarda Öz Mutluluk   Yeteneğin Önemi ve Değişkenliği Özel yetenekli çocuklarda öz mutluluk, iç motivasyon gereksiniminde; itici güç olarak, ”ödül ”görevi görür .Özel yetenekli çocuklarda; normal çocuklara göre  motivasyon beslenme kaynakları gereksinimi, aile ve eğitim ortamlarında daha belirgin olarak hissedilir. Normal kabul ettiğimiz düzeyde ,her bireyde gözletilebilecek yeteneklerin dışa…

Rekabetçi Eğitim Anlayışı Rekabetçi eğitim anlayışı yerine çocukların farklılıklarını ortaya çıkarmaya dayalı bir eğitim anlayışı benimsemeliyiz. Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarıp, onları taltıflamak çocuğa saygıdır. Çocuklar yetenekleriyle doğarlar. Rekabetçi  eğitim anlayışı benimsemiş bir ailede doğan yetenekli çocuğun yetenekleri, ilerleyen zamanın tersine bir gerileme ile her evrede azalır. Aile Ve Çocuk Çocuğun…