Kategori

Güne Düşenler

Kategori

4×4 Zaman Dilimi İnsan , kendinin en yakın tanığıdır. Kendi elleriyle kurguladığı ömür devirlerini bir yandan da uzaktan 2.perdeden seyreder. Kurgusunu yaparken ,diğer taraftan da oynar.Rolleri dağıtır.Asli rolleri kendi almışken, zaman mekan ve dekor kurgusunu kendine göre tasarlar. Bir ömre, tanıklık eden en kalıcı öge, mekan ve dekor;onun geride bıraktıkları…

Eğitim Konuşalım İyi bir öğretmen , aynı zamanda iyi bir de eğitimbilimci olmalıdır.Kendinde biriktirdiği deneyimler ve yaşantılarını doğru bir okuma ile anlamlandırıp , yeniden öğrencilerine ve okul ortamlarına aktarabilmelidir. Günümüzde sıkça tartışılan yabancı menşeîli eğitim yaklaşım ve modellemelerini kendi eğitim ortamlarımıza taşımaya çalışmak veya kuramı benimseyerek uyarlamalar yapmak ne denli…

Kıymetli Anlar ve “Sandıklarımız “ Sandıklarımız vardı eskiden ;en değerli şeyleri onda saklardı annelerimiz.Ve Sandık olmazsa bir evde, tüm eşyalar olsa bile eksik sayılırdı o ev sanki… Benim annem de en değerli şeylerini sandığında saklardı: Genç kızlığından kalma o döneme ait en sevdiği elbiselerini, yazmalarını, anne babasından kalan özel eşyaları,…