Kategori

Özel Yetenekliler Ve Eğitimi

Kategori

Neden Aile Eğitimi Demiştim? Bu süreç bize çok şey öğretti.Ezberleri bozan hiçbir rutine uymayan bu zorlu süreçte;bireysel,sosyal hayatımızın her anlamda yeniden şekillendiğini hep birlikte yaparak yaşayarak öğrendik . 13 Mart 2020 tarihinde okulların bir süreliğine ara verilmesiyle başlayan bu farklı yaşam biçimi,hepimize birçok şeyi defalarca sordurdu,sorgulattı. Bu sorular ve sorgulamaların…

AİLE EĞİTİMİ Yazılarımda sık sık vurguladığım ve tamamen kendi öğretmenlik deneyimlerim ve kendi ebeveyn gözlemlerime dayandırdığım “Aile Eğitimi”eğitim sistemimizde sistematik bir düzenlemeyle uygulanmaya konulmalıdır. “Çocuklarda yeteneklerin erken keşfi, aile-okul-eğitim ortamlarında tanılanıp – gelişiminin sağlanması,çocuğun sonraki eğitim öğretim  hayatı , meslek seçimi – mesleki hayatı,aile- sosyal yaşantısı ve çocuğun yaşamını şekillendirip…

YETENEK Ve DEHÂ Çocuklarınızın yeteneklerini keşfedin, sonra onlar için ortam hazırlayın, gerisini onlara bırakın.İlerleyen çağlar; bizlere birçok bilgi, deneyim, teknolojik zenginlik katmaya devam ediyor. Eskiye oranla hayatımıza giren her yenilik, beraberinde hepimizi doğallıktan uzaklaştırıyor.Doğallıktan uzaklaştıkça, her birimiz mekanikleşmiş, robotlaşmış hatta kodlanmış birer makineye dönüşüyoruz. Hep bir başka şey için, bir…

Yetenek ve ÇocukYetenek kavramını düşünürken, öncelikle basit bir mantık düzleminden yola çıkmalıyız. Kurguladığımız mantık düzlemi, bir çocuğun dünyasını keşfetmeye çalışan , aslında basit, günlük, sıradan olay ve durumların bizim için ve ( öncelik)”çocuk için” ne anlama geldiğini çözmeye gayret eden bir bakış açısıdır. Yeni doğmuş bir bebeği, bu mantık düzleminde…

YETENEK KESFEDİCİLİK VE DİL İLİSKİSİ Eğitimde Yetenek Keşfedici Yaklaşım Modeli  GEREKLİLİĞİ/İletişim İlişkisi Ailede ve eğitim ortamlarında,yetenekleri erken keşfedilmiş, geliştirilmiş ve ürüne dönüştürülmesi için doğru ortamlar sağlanarak desteklenmiş bir çocuk ; kendini ifade etmede uygun bir iletişim biçimine de ihtiyaç duyacaktır. Kendi yeteneklerinin farkında olan bir çocuk  için , kendini ifade…

ÖĞRETMEN VE YETENEK Bireylerin yeteneklerini keşfetmede ve geliştirmede ortaya konulan tutum ve davranışlar bireyin, henüz oluşmakta olan kendini tanıma, kendini keşfetme, kendini ifade etme çabasına destek olur nitelikte sentezlenmelidir. Anne baba olmanın yanında özellikle öğretmenlik mesleği, çocuklarla geçirilen zamanların çokluğu sebebiyle onları analiz edebilme gibi çok da hoş…

Özel Yetenekli Çocuklarda Öz Mutluluk   Yeteneğin Önemi ve Değişkenliği Özel yetenekli çocuklarda öz mutluluk, iç motivasyon gereksiniminde; itici güç olarak, ”ödül ”görevi görür .Özel yetenekli çocuklarda; normal çocuklara göre  motivasyon beslenme kaynakları gereksinimi, aile ve eğitim ortamlarında daha belirgin olarak hissedilir. Normal kabul ettiğimiz düzeyde ,her bireyde gözletilebilecek yeteneklerin dışa…

Rekabetçi Eğitim Anlayışı Rekabetçi eğitim anlayışı yerine çocukların farklılıklarını ortaya çıkarmaya dayalı bir eğitim anlayışı benimsemeliyiz. Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarıp, onları taltıflamak çocuğa saygıdır. Çocuklar yetenekleriyle doğarlar. Rekabetçi  eğitim anlayışı benimsemiş bir ailede doğan yetenekli çocuğun yetenekleri, ilerleyen zamanın tersine bir gerileme ile her evrede azalır. Aile Ve Çocuk Çocuğun…

Her Çocuk Özeldir Her bir çocuk, birbirinin rakibi değil farklılığıdır. Rekabetçi eğitim öğretim ortamları, çocuğun kişisel ve psikolojik gelişimine zarar verir. Her bir insan birbiriyle kıyaslanamayacak kadar farklı ve özeldir. Yarıştırma Mantığı Eğitim ortamlarında sıkça başvurulan bu bilimsel temeli olmayan yarışmavari tüm yaklaşımlar bilmeden çocuğu bireysel özelliklerinden uzaklaştırır . Diğeri…

“Oyun Hamuru “ Oyun Hamuru Eğitim, ailede temel dil becerileri ve dilsel alt -üst yeteneklerin geliştirilmesiyle  başlar.İleti kavramını , iletişime dönüştüren,dil becerilerinin üst kullanım becerilerini ve dil alt yeteneklerinin  etkin ve doğru kullanılmasıdır. Bizler çoğu zaman iletiler savururuz ve bu savruk düzensiz dil kullanım karmaşasının iletişime dönüşmesini bekleriz. Ya da…